Ułatwienia dostępu

CTH bilety

Dla zwiedzających

Wychodząc naprzeciw Państwa sugestiom i oczekiwaniom od 1 lutego zmieniamy godziny otwarcia wystawy w Centrum Tradycji Hutnictwa w Ostrowcu Św. Również ceny biletów ulegną zmianie. Poniżej przedstawiamy aktualne informacje:

Godziny otwarcia

GRUPY ZORGANIZOWANE

• od wtorku do piątku
9.00–11.00
11.30–13.30

• w poniedziałki i soboty nieczynne

• niedziela po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym

OSOBY INDYWIDUALNE

od wtorku do piątku
14.00–15.45
16.00–17.45

• niedziela
10.30–12.00
13.00–15.00
15.30–17.30

• w poniedziałki i soboty nieczynne

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Odwiedź nas!

Zaleca się przybyć 15 minut przed zaplanowaną godziną wejścia.

Ceny biletów

normalny – 20,00 zł
ulgowy – 18,00 zł
OstraKarta – 15,00 zł
grupowy – 18,00 zł
opiekun grupy – 1,00 zł

Bilet ulgowy przysługuje:
• dzieciom i młodzieży szkolnej (uczniom po okazaniu legitymacji szkolnej),
• studentom i doktorantom do ukończenia 26. roku życia (po okazaniu legitymacji studenckiej lub doktoranckiej),
• posiadaczom Karty Dużej Rodziny (po okazaniu Karty Dużej Rodziny),
• emerytom i rencistom (po okazaniu legitymacji ze zdjęciem lub w przypadku legitymacji bez zdjęcia – legitymacji i dokumentu tożsamości),
• seniorom powyżej 65. roku życia (po okazaniu dokumentu ze zdjęciem uprawniającego do zniżki),
• osobom z niepełnosprawnością (po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji osoby niepełnosprawnej).

Bilet grupowy przysługuje zorganizowanej grupie liczącej co najmniej 11 osób, w tym jednego dorosłego opiekuna. Na każde 10 płatnych biletów przysługuje jeden bilet dla opiekuna w cenie 1,00 zł. Maksymalna wielkość grupy to 30 osób (nie licząc opiekunów).

Maksymalny czas wizyty to 120 minut (licząc od godziny wskazanej na zakupionym bilecie). W przypadku spóźnienia czas wizyty nie ulega przedłużeniu. Dzieci do lat 13 w trakcie zwiedzania muszą pozostawać pod opieką osoby pełnoletniej. W przypadku zakupu biletów grupowych na każdą rozpoczętą dziesiątkę dzieci musi być jeden pełnoletni opiekun.

W razie pytań prosimy o kontakt z recepcją OBK tel. 41 247 64 19.