Ułatwienia dostępu

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

• Wejście do budynku

Położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych umożliwiają dogodne warunki ruchu osobom niepełnosprawnym. Różnica poziomów pomiędzy poziomem chodnika przy wejściu głównym a poziomem parteru nie przekracza 0.02 m i zapewnia osobom niepełnosprawnym dostęp do tych części budynku, które są dla nich udostępnione.

• Pochylnia

W holu głównym na parterze znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Pochylnia obustronnie wyposażona w poręcze.

• Dźwig osobowy

W obrębie klatek schodowych przy holu głównym i przy garderobach znajdują dźwigi osobowe umożliwiające komunikację pionową osobom niepełnosprawnym. Tablica przyzywowa umieszczona na wys. 0,8-1,2 m w kabinie z oznaczeniami Braille’a i informacją głosową, poręcze na wys. 0,9 m.

• Platforma schodowa

Platforma przyschodowa w przedsionku znajdującym się pomiędzy holem głównym a widownią (parter). Druga platforma przyschodowa łączy salę kinoteatru z windą osobową w zasceniu.

• Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

W budynku są dwa pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w których zapewniono przestzreń manewrową 1,5m x 1,5 m; zastosowano drzwi bez progów o wym. 0,9 m w świetle ościeżnicy, na trasie dojazdu do pomieszczenia również zastosowano drzwi bez progów; zastosowano odpowiednio przystosowaną miskę ustępową i umywalkę oraz uchwyty ułatwiające użytkowanie. Pomieszczenia wyposażone w instalację przyzywową.